Köp- och medlemsvillkor

Välkommen till True Performance villkor för köp och medlemskap.. Här nedan listar vi våra villkor. De omfattar också dina rättigheter som vår kund. Läs därför noggrant igenom villkoren och vår integritetspolicy. Det ger dig full koll på vad som gäller.

1. ALLMÄNT
Dessa köpvillkor tillämpas på samtliga köp och utnyttjande tjänster gjorda på True Perfromance hemsida (www.trueperformance.se). Vid köp och utnyttjande av tjänst hos True Performance har du som konsument bundit dig till köp- och uppstartsvillkoren som vi beskriver nedan. True Performance följer tillämplig, tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Inspiratörer, tjänster och produkter som finns på trueperformance.se vid en viss tidpunkt innebär ingen garanti för att dessa alltid kommer att finnas tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att avsluta en tillgänglig tjänst eller sluta sälja en produkt när som helst. Om detta sker specifikt för en inspiratör kommer vi dock att underrätta kunden minst en månad i förväg.

2. TRÄNA TILLSAMMANS MED OSS
Nedan följer praktisk information om hur ditt onlineabonnemang på trueperformance.se fungerar.

2.1 VAD INNEBÄR ETT ABONNEMANG HOS OSS?
Som kund bliver du automatiskt medlem hos True Performance och får tillgång till aktuella träningsprogram, kostråd och inspirationsföreläsningar som våra inspiratörer lägger ut på vår portal. Alla medlemmar får en egen inloggning och tillgång till ”mina sidor”. Medlemskap och login på webplatsen är personligt och får inte överlåtas till annan person.

2.2 TIDSOMFATTNING
En medlemsperiod vid köp av årsabonnemang sträcker sig 3 månader eller 6 mån från och med köpedatumet. Efter 3 eller 6 månadersperioden skickas en förfrågan ut från True performance om förlängning för nästkommande 3 eller 6 månader.

2.3 BETALNING
Medlemskap, som köps på True Performance hemsida, betalas årsvis eller månadsvis och i förskott via betalkort. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora och deras samarbetspartners. En betald period (medlemsperiod) innefattar en månad från dess att korttransaktionen sker och dras samma kalenderdag varje månad. Kortbetalning accepteras från Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

2.4. UPPSTART & LEVERANS AV TJÄNST
Efter genomfört köp på vår hemsida bjuder vi in dig till vår webplats inom 24 timmar. Inbjudan görs till samma mejladress som du registrerade ditt köp via. Det är ditt ansvar att sen klicka på länken och färdigställa ditt konto på appen. Om du inte hittar mejlet, titta i skräpposten eller hör av dig till oss per mejl eller telefon, se hemsidan under Kontakta oss

2.5 ÅLDERSGRÄNS
Endast personer över 18 år, som ej är under förmyndarskap, kan ingå ett medlemskap på trueperformance.se. För personer mellan 16 och 18 år krävs ett skriftligt tillstånd av målsman för att genomföra köpet.

2.6 AVSLUTA MEDLEMSKAPET
A) Ditt månatliga medlemskap kommer att fortsätta löpande tills dess att det avslutas. Det är ditt eget ansvar att avsluta medlemskapet om du inte önskar fortsätta att träna med oss. Om du inte avslutar ditt medlemskap före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort. För att en uppsägning av ditt medlemskap ska vara giltigt måste du kontakta oss via mail på True Performance hemsidan Inloggningslänk skickas automatiskt ut vi mejl när du blir kund hos oss.  OBS! Ett chattmeddelande på Facebook, Instagram eller e-post gäller inte som uppsägning/frysning av ditt medlemskap. Du ska alltid gå genom hemsidan. B) Du måste avsluta medlemskapet absolut senast dagen innan nästa medlemsperiod för att inte ditt medlemskap automatiskt ska förnyas med ytterligare en period. Medlemskapet avslutas i sådana fall vid nästa medlemsperiods slut. Har du avslutat ditt medlemskap ersätts du inte för den innevarande medlemsperioden som du redan har betalat för. True Performance har ingen skyldighet att göra några återbetalningar om du som medlem inte avslutat sitt medlemskap i tid, innan nästa period påbörjas. Du har full rätt att nyttja appen och din coachingtjänst under hela din betalda medlemsperiod. Datum för när just din medlemsperiod förnyas hittar du i bekräftelsemejlet vid första köpet. Ha du avbrutit och vill återaktivera ditt medlemskap så ber vi dig mejla oss så löser vi det tillsammans.

2.7 TIDSBEGRÄNSAT ERBJUDANDE
Om du har nyttjat ett tidsbegränsat erbjudande eller en tillfällig rabattkod kommer ditt medlemskap automatiskt att övergå till ordinarie pris efter avslutad rabattperiod.

2.8 KONTO
Även om du har avsluta ditt medlemskap ligger ditt konto och profil kvar på True Performance hemsida. Din login i appen arkiveras. Om du vill att True Performance ska radera ditt konto behöver du skriftligt anmäla detta per mejl till oss. Detta gör du genom att maila kontakt@trueperformance.se från den e-postadress som är kopplad till ditt medlemskap hos oss. Rubricera mejlet med ”Radera mitt konto”.

2.9 SJUKDOM ELLER SKADA
Om du på grund av ändrade omständigheter, som du inte kan kontrollera eller råda över (t ex vid längre sjukdom eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), blir förhindrad att utnyttja ditt medlemskap, kan du avsluta det innan medlemsperioden har löpt ut genom att meddela True Performance på info@trueperformance.se och bifoga ditt intyg. I nästa skede kommer vi att besluta huruvida omständigheten är skälig för återbetalning och ersätter dig därefter för den återstående tiden du har kvar av innevarande medlemsperiod. Medlemskapet avslutas i sådant fall från det datum som True Performance får in ditt meddelande.

3. ÅNGERRÄTT
3.1 ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN
Om du ingår ett medlemskap hos True Performance har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen du har ingått avtal med oss, det vill säga då du godkänt dessa medlemsvillkor. Om du ångrar ditt köp måste du mejla till info@trueperformnace.se och rubricera mejlet med ”Ångerrätt”.  Ångerrätten gäller endast så länge du inte har aktiverat ditt konto på webplatsen vi använder för vår träningscoaching. True Performance betalar tillbaka din medlemskostnad inom 30 dagar från det att vi har mottagit din ångeranmälan via e-post. Observera att ångerrätten endast gäller när du startar den första medlemsperioden. För snabbast hjälp från True Performance rekommenderar vi dig att mejla oss enligt instruktionerna ovan. Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett. Den hittar du här.

4. RESERVATION
True Performance reserverar sig för eventuella buggar eller störningar i appen som vi använder oss av. Vi kan inte heller hållas ansvariga för problem som en följd av sådana felaktigheter. True Performance ansvarar inte för skada på dig eller skada orsakad av dig i samband med den träning som vi har byggt upp och ordinerat. All träning sker på egen risk, använd alltid sunt förnuft. True Performance tar inte ansvar för sådant som utomstående påstår och publicerar på våra sociala kanaler.

5. KUNDTJÄNST
Om du har några frågor, om något har blivit fel med ditt medlemskap eller om du av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns vi tillgängliga för dig på e-postadressen kontakt@trueperformance.se. Övriga kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under kontakt oss

6. PERSONUPPGIFTER
För fullgörandet av avtalet är vi på True Performance skyldiga att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen behandlas av True Performance. OBS! Vi behandlar eller lagrar aldrig dina kortuppgifter. Det sker krypterat via vår partner Stripe.  Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss detta. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade. True Performance använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part. Genom godkännande av dessa villkor (Medlemsvillkor) godkänner du även True Performance insamling och behandling av dina personuppgifter inklusive din mejladress som vi förbehåller oss rätten att skicka ut information till inklusive vår egna reklam.

7. COOKIES
En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra, till exempel, inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

8. FORCE MAJEURE
True Performance befrias från att fullgöra leverans eller fullfölja våra tjänster om särskild omständighet utanför vår kontroll och som True Performance skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande. Exempel på dessa innefattar naturkatastrof, eldsvåda, olycksfall, krig, dödsfall, myndighetsbeslut eller annat förhållande som har legat utanför True Performance kontroll och som i hög grad inverkar på våra möjligheter till fullgörande av avtalet. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpas på denna bestämmelse

9. RÄTTIGHETER VARUMÄRKE & TJÄNST
Samtliga av True Performance träningspass, videos, kalkyler, logotyper, domännamn etcetera är True Performance egendom. Du år ej använda True Performance varumärke i kommersiellt, eller icke-kommersiellt syfte utan vårt medgivande. Som kund får du självklart tagga oss i sociala medier och printscreena delar av de pass och recept som vi levererar till dig, det är bara kul! Vi ber dig dock göra detta med sunt förnuft och respekt så att det inte sker på ett systematiskt vis som i praktiken betyder att någon utomstående icke-medlem kan använda stora delar av den coaching som du som medlem har betalat för. 

10. TVIST & KLAGOMÅL
True Performance strävar såklart efter att samtliga våra kunder alltid ska vara nöjda. Vi försöker alltid i första hand komma att överens med dig om någonting har blivit fel. Ring eller mejla oss gärna i sådana fall. Om vi mot förmodan, trots våra ansträngningar, inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

11. Google Fit
True Performance strävar såklart efter att samtliga våra kunder alltid ska vara nöjda. Vi försöker alltid i första hand komma att överens med dig om någonting har blivit fel. Ring eller mejla oss För att kunna mäta steg och distans och ge poäng till våra användare, behöver vi tillgång till viss information från ditt Google-konto. Vi samlar in data om din aktivitet och rörelse, såsom antal steg och avstånd som du har gått eller sprungit. Denna data används för att ge dig poäng och motivera dig att fortsätta röra på dig. Vi samlar inte in någon annan personligt identifierbar information från ditt Google-konto.

Användning av Google Fit data
Vi använder din steg- och distansdata för att generera poäng och för att visa din framsteg. Vi använder inte denna data för något annat syfte eller ändamål.

Vi använder följande två inställningar från Google Fit det är bara läsrättigheter som kräver.

- fitness.activity.read
Denna datatyp/rättighet använder vi för att fånga aktiviteter som en användare gör. Detta kan vara träningsaktiviteter som löpning eller olika sporter. Detta använder vi o visa aktiva minuter den dagen. Så få man poäng passerat på det.

- fitness.location.read
Denna rättighet registrerar avstånd som användaren rört sig sedan den senaste avläsningen, i meter. Denna använder vi för att veta aktiva kilometer man har rört sig.

Lagring av Google Fit data
Vi sparar din steg- och distansdata på våra servrar. Denna data lagras på ett säkert sätt och endast används för de ändamål att ge poäng. Vi delar inte denna information med tredje part.

Appen följer användardatapolicyn för Google API-tjänster, inklusive kraven för begränsad användning.
För mer information kring Google Policy se nedan
länk https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy

12. FÖRETAGSINFORMATION
True Performance AB Ideon Science Park 223 70 Lund
Organisationsnummer: 559191-5631
Epost kontakt@trueperformance.se

Våra inspiratörer

Hjärtat i True Performance koncept är våra inspiratörer som genom föreläsningar, personliga möten eller via aktvitetsportalen presenterar träningsprogram och coachar dig.

team

Magnus samuelsson

Tränare

team

Petra Malm

Tränare